Hogyan hazudnak a székelyeknek az erdélyi magyar pártok? - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2017. május 7., vasárnap

Hogyan hazudnak a székelyeknek az erdélyi magyar pártok?


A székelységet több évtizede félrevezetik tudatosan az erdélyi magyar pártok és szervezetek, hogy a népszámlálások alkalmával a székelyek ne vállalják a székelységüket, hanem mondják magukat magyarnak, mer ugye ők is magyar anyanyelvűek. A székely az évszázadokon át külön nemzetnek nevezte magát és rendelkezik magyar nemzettudattal is a székely mellett.
Hogy most hivatalosan 1665 székely létezik az a magyar pártok hibája, mert telebeszélték a kommunizmus évei alatt élt és tudatosan elbutított székelység fejét azt a népét, ami a területén 75%-os többséget élvezne, persze ha létezne is hivatalosan székelyként. Most magyarként kissebségek vagyunk, a magyar pártok is próbálják betömni a szánkat a kissebségi jogokkal, nem hogy próbálnák ők is támogatni azt, hogy a székelységet el tudjuk ismertetni és Székelyföldön az elismertetés után kinyilvánítani az önrendelkezés legmagasabb fokát.  Nem ez történik, autonómiázunk (,,román állampolgárként kérjük az autonómiának bizonyos formáját,,- Dabis Attila SZNT) Minden 4 évben előkerül az autonómia, mikor Gyurcsánnyal, mikor Orbánnal kampányra felhasználják a Tulipános elvtársak is. Amikor a székelység megkérdi tőlük, hogy baszki mi van az autonómiával, két szóval válaszolnak rá ,,Nem aktuális,,

A székely önrendelkezés az aktuális lesz, ebből sem az erdélyi magyarság, sem a magyarországi magyarság kérésére nem leszünk hajlandóak lemondani, próbálkozhatnak úgy is, hogy ez a magyarság megosztása, nemzetárulás stb. Minket ez nem érdekel csak az, hogy a székely népnek a függetlenségét el tudjuk érni, mert csak ezzel lehet megállítani az asszimilációt, szórványosítást. 600 000 székely egy helyen sokkal több, mint 1.2 millió magyar szétszórva az elnyomó országban. 

Foto MVSZ


,, Albert Árpád Ambrus - A 2011-es romániai népszámlálásról néhány tény:
Az 1991-es és 2002-es romániai népszámláláshoz képest (ahol valóban a magyar és a székely etnikumot elkülönítették!) 2011-ben a szándékos rosszindulatúság mellett (ilyen is volt!) mégis egy viszonylag méltányos és igazságos rendszerben lehetett nyilatkozni az etnikumról, anyanyelvről és felekezeti hovatartozásról.
Most főleg az etnikumra térek ki:
Mindenik romániai etnikumnak volt egy főkódja:
1000-es főkód román; 1100 magyar; 1200 roma (cigány); 1300 német; 1400 ukrán; 1500 szerb; 1600 török; 1700 tatár; 1800 szlovák; 1900 zsidó; 2000 orosz-lipován; 2100 bolgár; 2200 cseh; 2300 horvát; 2400 görög; 2500 lengyel; 2600 örmény; 2800 rutén; 2900 olasz; 3000 albán; 3100 macedón; 3200 más etnikumok.
Legtöbb főkódnak voltak alkódjai (másodlagos kódjai) is: pl.
1000 ROMÁN:
1001 román; 1002 aromán; 1003 csik; 1004 isztroromán; 1005 macedoromán; 1006 meglénoromán; 1007 vláh
1100 MAGYAR:
1101 magyar (maghiar); 1102 magyar (ungur); 1103 székely (secui)
1200 ROMA:
1201-1219 felsorol 19 féle ciány alkategóriát (pl. roma, cigány, gábor, stb)
1300 NÉMET:
1301 német (german); 1302 landler; 1303 német (neamț); 1304 szász; 1305 sváb; 1306 cipszer;
(...)
3200 MÁS ETNIKUMOK:
3201 csángó; 3202 krasovány; 3203 gagóc (gagauz); 3204 kínai; 3205 EU-ból származó más etnikumok; 3206 Európa többi részéből származó etnikumok; 3207 Európán kívülről származó etnikumok.
Ez a nyilvántartás közel 2 hónappal a népszámlálás előtt mindenkinek rendelkezésére állt a népszámlálási honlapon: http://www.recensamantromania.ro/…/CODIFICAREA-SI-CENTRALIZ…
Az igaz, hogy voltak szándékos mellémagyarázások, pl. a magyar főetnikumon belül két féle magyar aletnikumot tüntetett fel: "maghiar" és az "ungur"; vagy ugyanígy a német főetnikumnál két féle német aletnikumot tüntetett fel: "german" és "neamț". Mindkét esetben ugyanarról az etnikumról (aletnikumról) van szó!
TÉNY AZ, HOGY AKI AZ ALETNIKUMNNÁL "MAGHIAR"-nak, "UNGUR"-nak vagy "SZÉKELY (SECUI)"-nek VALLOTTA MAGÁT, AZ ÖSSZESÍTÉSBEN ÚGY IS A "MAGYAR (MAGHIAR)" FŐETNIKUMHOZ SOROLÓDOTT! Ugyanígy volt a románoknál és a többi etnikumnál is!
Így jött ki a népszámláláson a 1100-ás főkódnál, az összesített magyaroknál 1.227.623 fő, amiből (1101) magyar/maghiar 1.224.825 fő; (1102) magyar/ungur 1133 fő; (1103) székely/secui 1665 fő.
Az 1000-ás főkódnál, a románoknál is megjelent (1002) 20.384 aromán és 400 más típusú román, de ezeket is összesítésnél a 16.792.868 összrománba sorolták.
A 1300-ásfőkódnál, a németeknél 36.042 fő jelent meg, ebből (1301) német/german 30.545 fő; (1302) landler 9 fő; (1303) német/neamț 165 fő; (1304) szász 1394 fő; (1305) sváb 3894 fő; cipszer 35 fő.
Tehát, az mellett, hogy Erdélyben felmutattunk összesen valamivel több mint 1,2 millió magyart, azon belül nyugodtan fel lehetett volna mutatni a 600.000 székelyt is és semmiben sem ment volna ez a magyar etnikum létszámának és jogainak rovására!!! A borzasztó az, hogy ezzel a helyzettel tisztában voltak az erdélyi magyar politikai pártok (RMDSZ, MPP, EMNP), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Állandó Bizottsága és a magyar kormány is! Ennek tudatában a felsoroltak - bevonva az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőit is - indítottak el egy iszonyatos kampányt, arra biztatva mindenkit (beleértve a székelyeket is) , hogy vallja magát magyarnak (és ezzel egyidőben tagadja meg székely identitását)!!! Gyergyószék Székely Tanácsa a népszámlálás előtt hónapokkal elindított egy kampányt, hogy a székelyek vallják székelynek magukat, de a magyarországi és az erdélyi magyar média 99 %-a cinkosan a "magyar" politikai erőkkel egyszerűen elhallgatta ezt és majdnem sehol nem jelenhetett meg. Az 1665 székely ennek köszönhető. Gyergyószék Székely Tanácsának felhívása ennyi emberhez tudott elérni!
A román költségvetési pénzen simán fel lehetett volna mutatni az erdélyi magyarságon belül a székely népet is!
A csángóknál más volt a helyzet, mert őket nem sorolták be aletnikumnak a magyarhoz, hanem a (3200) más etnikumok kategóriába sorolták. Így jelent meg a romániai népszámláláson a magyartól külön 1536 csángó.
Az is igaz, hogy az anyanyelvnél is a magyar nyelven belül megjelentek az alkategóriák: a "maghara" magyar nyelv; az "ungureasca" magyar nyelv és a "secuiasca" székely nyelv is, de az erdélyi magyar és székely embereket ezzel nem igazán tudták megtéveszteni, hiszen csak néhány tucatnyian vallották magukat "ungureasca" magyar nyelvűnek vagy székely nyelvűnek (130 székely anyanyelvű volt konkrétan), DE ITT SEM JELENTETT PROBLÉMÁT, MERT A "SZÉKELY ANYANYELVŰEKET" IS A MAGYAR FŐNYELVHEZ SOROLTÁK!!!
Én is úgy látom, hogy a román államtól függő kisebbségi jogokkal nem megyünk semmire (az elmúlt 27 év tapasztalata sajnos ezt hatványozottan megerősíti). A székelység népként való meghatározása, önrendelkezési akaratának felmutatása és ennek alapján a kérdés nemzetköziesítése lehet a megoldás. A másik irány zsákutca!
Sajnos a Székely Nemzeti Tanács a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozatának megtagadásával/elfektetésével illegitimmé tette önmagát. Izsák Balázs elnökké választásával 2008 óta fokozatosan építik le az SZNT közképviseleti jellegét és a székely akaratnyilvánítás és döntés joga gyakorlatilag egy baráti társaság kezébe került, amely saját kénye-kedve és esetleg más tényezők szája íze szerint működteti az SZNT-t, illetve azt, ami még megmaradt belőle! Itt egy komoly szervezési és működési reformra is szükség van az SZNT-n belül, ahol egyértelműen leszögezik a működési elveket, hatásköröket és akkor a másként gondolkozó küldötteket és székeket (!!!) nem tudja ellehetetleníteni és elhallgattatni az SZNT vezetését kézben tartó baráti klikk!!!..

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here