Székely honosság Magyarországon miért is fontos? Hazudnak az erdélyi magyar kondukátorok! Itt a bizonyiték! - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2017. augusztus 1., kedd

Székely honosság Magyarországon miért is fontos? Hazudnak az erdélyi magyar kondukátorok! Itt a bizonyiték!


Számtalan cikk jelent meg a napokban, hogy miért szeretnénk a székelységet honos néppé tenni Magyarországon, hiszen igy Magyarországon is kisebbség leszünk és az a célunk ezzel, hogy megosszuk a magyarságot. Jött ez jobboldali lapoktól is és olyan erdélyi politikai vezetőktől is akik felelősek a székely nép jogi eltüntetésében ami a népszámlálásokat illeti. A székely nép jogi eltüntetése a székelységnél végzetes dolog lehet ugyanis az önrendelkezési jog kimonja ,,Minden népnek joga van az önrendelkezéshez!,,

A székelyeknek is joguk van hozzá; még akkor is ha ezek az erdélyi magyar politikai vezetők nem is szeretnék. De pontosan ezért nem szeretnék, mert akkor nem tudnak a székelység nyakán is élősködni. Vegyük sorra a történelmi tényeket! A székelyek magukat mindig is külön népnek tekintették, nem kívántak beolvadni sem a magyar sem a román népbe, viszont magukat a magyar nemzet részének tartják és tartották. A székelyek anyanyelve magyar de ez nem azt jelenti hogy a magyar nép részei, csak a magyar nemzet részei, tehát nem összehasonlíthatok a jászokkal kunokkal stb. mivel ezek a népek beolvadtak a magyar népbe és elvesztették a saját öntudatukat.  

A székelyeknek külön alkotmányuk és helyi ősi több százéves törvényeik vannak, csak ezeket kellene ismerni és utána kellene nézni. Az alkotmányunk az Udvarhelyi Constitutio 1505-ből, ami pontosan kimondja ,, „A szeretet, a harag, a gyűlölség és a maguk hasznoknak keresése a bírákat és törvénytevőket itt a mi Székelyországunkban gyakorta nem engedi meg, hogy igazat lássanak és ítéljenek” – mondja az 1505. évi udvarhelyi nemzetgyűlés végzése. Ezért szigorú büntetést, számkivetést szabtak a hamisan ítélő bíróra, aki vagy könyörgésért, vagy ajándékért, vagy pedig maga hasznáért az igaz útról valamely-felé kitérne.,, Nem ez volt az első Székely Nemzetgyűlés – érthető? Székely NEMZETGYŰLÉS- tehát a székely magát nemzetnek tartotta és Székelyországról beszéltek már 1505-ben.

Most hogy előkerült ez az ügy, azok az erdélyi magyar politikai vezetők, mint, a 30 éve eredménytelenül működő RMDSZ elnöke Kelemen Hunor azt állítja, hogy ,,  magyar közösség valós létszámától függ több olyan alapvető jog is, amely például az anyanyelv-használathoz kapcsolódik,, -hogy ha székelynek mondjuk magunkat, akkor nem magyar anyanyelvűnek írnak be minket a népszámlálások alkalmával. Aki lekéri a 2011-es népszámlálási adatokat azok pontosan megláthatják, hogy Kelemen hazudik ugyanis a székelységet is a magyar nemzeten belül számolták meg és magyar anyanyelvüként tüntették fel. Tehát csak szólni szeretnénk Kelemen Hunornak, hogy nem székely! Jogilag az a székely, aki annak is mondja magát a népszámlálásokon!

Toró T Tibor egykori RMDSZ-es most meg EMNP ügyvezető elnök egyenesen letagadja kijelentésében Székelyföld létezését olyan módon, mint ha ezt egy Bukaresti oláh vagy éppen Dan Tănasă mondaná ,,Așa zisul Ținutul Secuiesc,, Semmivel sem különb kijelentés. ,, Mihelyt létezik Székelyföld, létezhet székely identitás is, csakhogy ez a népcsoport annyira integrálódott a magyar közösségbe, hogy meggondolatlan és felesleges ilyen kezdeményezésekbe fogni,, - Kedves Toró T Tibor létezünk, itt vagyunk, még ha Ön ezt nem látja és a román barátai, akkor is itt vagyunk és az identitásunkat fel akarjuk támasztani. Azt az identitást, amit önök 30 év alatt tönkre tettek, el az útból mert Székelyföld a miénk, nem az UDMR, nem az EMNP de nem is az UDMR testvérpárt MPP tulajdona. Ő is megosztásról beszél, nem ismerve a népszámlálási adatokat Toró Úr érdemes lenne a székely történelmet elővenni és olvasni talán akkor a pártja is erősebb lenne és nem az UDMR uralkodna az ön által nem létezett Székelyföldön "Ilyen alapon a jászok és a kunok is alkothatnak külön népcsoportot” – reagált Váradi Barna SZVSZ kezdeményezésére Biró Zsolt. Bár meglepte a kezdeményezés, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke úgy véli, a Székelyföldön is akadnak székelyebbek a székelyeknél

Nem kedves Biró Zsolt, Székelyföldön székelyek vannak és egyik sem székelyebb mint a másik tehát ez is egy nagyon nagy általánosítás. Majd érdekességként meg szólalt a jogilag eltüntetett székely nemzet tanácsának az elnöke, akit érdekes, titokzatos módon választanak újra és ezt a választást senki nem láthatja csak az újságcikkekből tudjuk meg, hogy Izsák Balázs újra az SZNT elnöke. Ő is arra biztatta a székelységet, hogy dobják el a székelységüket és mondják magyarnak magukat, hogy annak a nemzetnek, amit ő is állítólag képvisel, se híre se hamva ne legyen jogilag és a székelyek ne tudjanak élni az önrendelkezési jogukkal.

Ezekkel a kijelentésekkel ezek az erdélyi és álszékely politikai konduktorok szembe köpték az őseiket, akik között biztos voltak olyan székelyek, akik az identitásukért, székelységükért a vérüket adták, annak ellenére megosztónak nevezik minden olyan törekvésünket, amik a létezésünket bizonyítanák, és ami az önrendelkezési törekvéseinket és az önrendelkezési jogalapunk felépítését szolgálná.

Elég volt! Nem fogjuk ezt engedni, nem megosztásról van szó, hanem a létezésünkről, nem kérünk az beolvadásból, továbbá nem kérjük az ők több mint negyed évszázados sikertelen és kudarcokkal kiábrándulásokkal és vesztegetéssel teli tűzdelt politikájukat. Ha nem támogatják a székelység önrendelkezési törekvéseit, akkor határolójának el a jogilag is létezni kívánó székely néptől! Elég volt a kampány célokra felhasznált autonómiából! Elég az ilyen félremagyarázásokból! A ti politikai időszakotoknak vége! Nem tartunk titeket a továbbiak a politikai vezetőinknek, mert a székely nép ellen vagytok elárultatok a székely népet és a székely történelmet dobtátok a sárba.


Készüljetek fel ,,elvtársak,, hogy ezt nem fogjuk engedni és a székelységünket BÁRMI ÁRON! BÁRMI ÁRON MEG FOGJUK VÉDENI! ELÉG VOLT AZ EREDMÉNYTELENSÉGBŐL, VAGY VELÜNK VAGY ELLENÜNK! Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here