Üzent az SZVSZ Cumpănașunak. Nincs joga a Román államnak románokat telepíteni Székelyföldre! - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2018. január 28., vasárnap

Üzent az SZVSZ Cumpănașunak. Nincs joga a Román államnak románokat telepíteni Székelyföldre!

Üzent az SZVSZ Cumpănașunak, nincs joga a Román államnak románokat telepíteni Székelyföldre! Üzenetükben felhívták a figyelmét Cumpănașunak, hogy ez a javaslata amit felvetett alkotmányellenes, mivel sérti a Román Alkotmány 6. os cikkelyét és több pontban sérti a Román-Magyar Alapszerződést is. 

Az SZVSZ a levelében kifejtette, abban az esetben ha betelepítenének ide románokat azonnal kezdeményeznék Székelyföld függetlenedési referendumát vagy Magyarországhoz való csatlakozását a népek önrendelkezési jogára hivatkozva. A Székelyek Világszövetsége román nyelvű levelétt a kép alatt olvashatják.

Alexandru Cumpănașu (CNMR) Kép forrása: activenews.ro


Răspuns oficial al Organizației Mondiale a Secuilor pentru dl Alexandru Cumpănaşu. (CNMR)


În primul rând vrem să vă atragem atenția că în Ținutul Secuiesc noi secuii suntem majoritari,iar colonizarea teritoriului ne aminteşte foarte mult la aspirațiile erei dictatorului Ceauşescu dar şi mai mult,este un genocid juridic nacceptabil în sec XXI şi mai ales pentru un stat democratic în UE.

Dacă totuşi nu vreți să vā lăsați de acest plan diabolic şi vreți un conflict interetnic ( exact asta mai lipseşte) să ştiți că şi noi avem cîteva răspunsuri; ca exemplu avem dreptul democratic la un referendum de independență unde va fii declarată că noi secuii vrem să fim parte a Ungariei pentru că toate popoarele au dreptul la autodeterminare!

,, Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui drept, ele îşi determină liber statutul politic şi îşi asigură liber dezvoltarea economică, socială şi culturală,, - PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE – Asta este 100% legal și într-un ,, stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil,, 
Planul dumneavstră încalcă Constituția României! 
Art.6/1 ,,Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.,,
Încalcă și Lege nr. 113/1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996. 
Art.14 ,,Părţile contractante vor incuraja un climat de toleranta şi înţelegere între cetăţenii lor, care au origini etnice sau religii, culturi ori limbi diferite. Ele condamna orice manifestări de xenofobie, de ura, discriminare sau prejudecati rasiale, etnice sau religioase şi vor lua măsuri eficiente pentru a preveni orice asemenea manifestări.,,
Art.15/9 ,, Părţile contractante, fără a aduce atingere măsurilor luate în cadrul politicii lor generale de integrare, se vor abţine de la orice politica ori practica avînd drept scop asimilarea, impotriva voinţei lor, a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane impotriva oricărei acţiuni urmărind o astfel de asimilare. Ele se vor abţine, de asemenea, de la măsuri care, modificind proportiile populaţiei din zonele locuite de persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, sînt îndreptate impotriva drepturilor şi libertăţilor care decurg din standardele şi normele internaţionale menţionate în paragraful (1) al prezentului articol.,,


Domnul Cumpănașu, dacă România este un stat de drept trebuie să respecta drepturile naționale și internaționale!

Cu respect:
OMAS- Organizația Mondială A Secuilor

Marosvásárhely elrománosítása 1985

1 megjegyzés:

  1. Domnu Cumpănaşu, matale nu vez o pădure de un copac, eşt orb sau te faci; Nu noi ungurii din Romănia în numării de 1500000reprezentăm pericol potenţial ci islamul în număr de 200000000, cei care vor pornii curînd către Europa! Bagă de seamă ce vorbeşt!

    VálaszTörlés

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here