PETÍCIÓ A ,,SZÉKELY SZABADSÁG NAPJÁN,, ÉS VÉLEMÉNY AZ SZNT ALAPÍTÓJÁTÓL ÉS ALELNÖKÉTŐL - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2018. március 13., kedd

PETÍCIÓ A ,,SZÉKELY SZABADSÁG NAPJÁN,, ÉS VÉLEMÉNY AZ SZNT ALAPÍTÓJÁTÓL ÉS ALELNÖKÉTŐL

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Iohannis államfőnek

Ma, 2018. március 10-én, Marosvásárhelyen összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúlag és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A Székely Szabadság Napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.

Romániában centenáriumi évet hirdettek, a székely önrendelkezési küzdelem is éppen egy évszázada bontotta ki szárnyait. A Székely Vértanúk emlékművénél összegyűlve mi sem természetesebb, hogy a Jókai Mór által megfogalmazott, „független nemzeti állás” jegyében, ma a nemzeti önrendelkezés eltiprását kérjük számon. Azt a jogot, amelyet eleink bírtak, s amely ma a területi autonómia intézményes kereteinek felállításával válhatna ismét valóssággá. Az idén a parlament asztalán ismét ott van az autonómiát szavatoló intézményes keret törvénytervezete, így senki előtt nem titok: mit kíván a Székely Nép. Az ország évek óta halogatott közigazgatási átalakítása demokratikus keretet adhatna annak a reformnak is, amely biztosítaná Székelyföldnek Románián belüli önrendelkezését.

Változatlanul kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát! Székelyföld autonómiája – hasonlóan az európai gyakorlathoz – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére és az egész régió érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség érdekében. Ez Románia érdekeit is szolgálja. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő demokratikusan választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, ennek megfelelő közjogi státussal és jogosítványokkal rendelkezik.

Románia, amikor csatlakozott az Európa Tanácshoz egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. A dokumentum 11. cikkében kimondja:

„Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.” Az eltelt negyed század során Románia ezt a kötelezettségvállalását nem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet hatóságai elutasították.

Mindezek szellemében:

Követeljük, hogy a közigazgatási átszervezés során Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a parlament elé terjesztett jogszabálytervezet alapján!

Kérjük, hogy a román kormány és parlament a közigazgatási átszervezés, a statútum-tervezet vitája során tartsa tiszteletbe, a székelyföldi közösség akaratát és vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

Követeljük, hogy a parlamenti vitával párhuzamosan a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!

Tiltakozzunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élő, román állampolgárságú magyarok elnyomására, megfélemlítésére és üldözésére használják!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Marosvásárhely, 2018. március 10.

Forrás: sznt.sic.hu

BORSOS GÉZA AZ SZNT ALAPÍTÓJÁNAK ÉS ALALNÖKÉNEK VÉLEMÉNYE A PETÍCIÓRÓL

Álszent, képmutató , hiteltelen és semmitmondó

1. A Petíció egy sebtében összedobott, összeollózott szöveg, melynek nincs világos mondanivalója és jövőbemutató követelése.
2.A szöveg magán hordozza a "kettős beszéd elemeit". Szerzői mást mondanak a "képviselteknek, választóknak", vagyis a társadalomnak és mást a hatalomnak! Ennek alapján mindkét fél a saját érdekei szerint értelmezheti a nyilatkozatban foglaltakat. " A királynőt megölni nem ellenkezem" mintájára készült.
A székelyeknek ("képviselteknek") önrendelkezésről, székely népről , az " eleink bírta jognak visszaállításáról " beszél, a hatalomnak meg felajánlja a megoldás halasztását a "közigazgatási átszervezés" alkalmára és annak kereteibe illesztve. 

3. Álszent, képmutató és hiteltelen! 
Álszent és képmutató mert: Azok használják a Székely Nép (nagybetűs) megnevezést, akik mindent megtettek 2011-ben azért, hogy a székelyek megtagadják székely önazonosságukat és ennek eredményeként ma 1665 székely etnikumhoz tartozó állampolgára legyen Romániának! Ők képezik a Székely Népet? 
Álszent, képmutató és hiteltelen, hisz: Aszékely nép legitim képviselőinek" nevezik ki magukat , azon nép képviselőinek, melynek ma élő tagjait az őseikkel való folytonosság megtagadására vették rá! 
Álszent, képmutató és hiteltelen , mert a petició megfogalmazói - az SzNT elnöke és az erdélyi magyar pártok vezetői- voltak azok, akik hazug propagandával vették rá székely mivoltuk, a székely néphez való tartozásuk megtagadására! Azok nevében, akik ez által felmondták, az őseikkel való folytonosságot, megtagadták annak vállalását? "

BORSOS GÉZA AZ SZNT ALELNÖKE - 2018. MÁRCIUS.10

forrás: Erdély.ma

Oldalunk 100%-osan Borsos Géza véleményével egyezik!
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here