A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az SZNT tervezett Székely Nagygyűlésével kapcsolatosan - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2018. szeptember 3., hétfő

A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az SZNT tervezett Székely Nagygyűlésével kapcsolatosan


A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az SZNT tervezett Székely Nagygyűlésével kapcsolatosan a következő:

A Székely Nagygyűlés az nem legitim a Nemzetgyűlés viszont igen. Úgy gondoljuk nem Nagygyűlést, hanem Székely Nemzetgyűlést kell összehívni mivel a legtöbben a települések százalékos lebontása szerint Gyergyócsomafalván vallották magukat székelynek.

 Gyergyócsomafalván kell létrehozni egy Székely Nemzetgyűlést,, ami az egyetlen székely törvényes döntéshozó gyűlés és csak is ennek van történelmi múltja a székely nemzetnél.

A nemzetgyűlés határozatának megszavazását kizárólag olyan személyek írhassák alá, akik nyilatkoznak arról és aláírásukkal tanúsítják, hogy a 2021-es népszámlálásokon SZÉKELYNEK vallják magukat. Tehát ezért nem tartjuk ezt a nagygyűlést legitimnek, mivel ha székelyekről beszélünk, akkor:

1.A jogalapja maga a hivatalosan is létező székely nép kell legyen és nem a Székelyföldön élő nemzeti közösségek.

2. Egy Székely Nemzetgyűlés kell felhatalmazza a döntéshozásra is a Siculitas Egyesületként bejegyzett Székely Nemzeti Tanácsot vagy azt a szervezetet amely ezt szervezi.

3. A Székely Nemzetgyűlést szervező egyesület aláírásával el kell, hogy fogadja azt, ha a határozatban foglaltakat egy adott időszak alatt nem teljesíti a szervezet automatikusan elveszíti a székely nép közképviseleti státuszát.

4. A Székely Nemzetgyűlésen fel kell olvasni a székely nemzet meghatározását. A Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület a székely nemzet meghatározásának az I. Székely – Magyar Világtalálkozó Zárónyilatkozatának mellékletét javasolja, amely a következőket tartalmazza:

 Az I. Székely – Magyar Világtalálkozó részvevői Zárónyilatkozatukban megállapították, tudomásul vették és megerősítették, hogy a székelység önálló népként határozza meg magát.

Ahhoz, hogy ne kisebbségként, ne népcsoportként, hanem népként határozza meg magát, a székelységnek több számottevő körülmény erősíti meg jogát:

1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv.

2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik.

3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott.

4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet.
A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább.

5. A székely nép ősnép. Különböző dokumentumaiban a székelyég ezredéve szkítának nevezi magát. A szkítákat az ókori görögök is ősnépnek nevezték. A székelység ősiségét elismerte és méltányolta a legújabb kori európai magyar államot megalapító Árpád-ház dinasztia is, amely minden székely embert születésénél fogva nemesnek nyilvánított, a Magyar Királyság egész területén.

6. A székelység ősidők óta saját maga által folyamatosan és máig többségben lakott területtel rendelkezik. A Székelyföld örök! konferencián több dolgozat egybecsengően vettette fel és bizonyította, hogy a székelység több ezer éve folyamatosan él saját területén, a Kárpátmedencében.
A közelmúlt évtizedeiben lezajlott erőszakos román kolonizációs kísérletek ellenére a Székelyföldön, – egy Szlovénia nagyságát megközelítő területen közel 750 székely él, 86%-os többségben.

7. A székelység szabad emberek közössége, amely bizonyítottan képes volt önmagát megszervezni, saját életét önkormányzattal működtetni. Az isteni teremtés szándékával egybecsengően cselekszik a székelység, amikor népként fogalmazza meg magát, és amikor megfogalmazza önrendelkezési igényét.

Amint azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének több elfogadott dokumentuma is kinyilvánítja, a népeket elvitathatatlanul megilleti az önrendelkezési jog.

A székely népnek, mint nemzetközi jogalanynak joga van saját nemzetközi státusát, népfogalmát önállóan definiálni, s ehhez kapcsolódó jogképességét kinyilvánítani!
(Szeged –Vértó, 2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján)

Következtetésképpen a Székely Leszek 2021 Mozgalom és a Néri Szent Fülöp Egyesület állásfoglalása az, hogy a Székely Nemzeti Tanácsnak kötelezően be kell tartania a székelység hagyományait és fel kell vállani a székelységüket jogilag is, mert csak így maradhatunk meg területünkön, Székelyföldön ahol őshonos magyar nyelvű nemzet vagyunk.

Felhívjuk a Székely Nemzeti Tanács figyelmét arra, hogy a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatában nem az illegitim székely nagygyűlés, hanem a Székely Nemzetgyűlés szerepel. Szervezeteink szerint a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozatát be kell tartania a Székely Nemzeti Tanácsnak és ez szerint Székely Nemzetgyűlést kellene, szervezzenek!  

NÉRI SZENT FÜLÖP EGYESÜLET
SZÉKELY LESZEK 2021 MOZGALOM
2018.szept.3Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here