Mi Hazánk Mozgalom: Az EP választás ,,Magyar nemzeti közösségek Európában,, - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2019. január 28., hétfő

Mi Hazánk Mozgalom: Az EP választás ,,Magyar nemzeti közösségek Európában,,

Az EU területén számos olyan nemzeti közösség él, amelyek igazságtalan, az önrendelkezés elvét sértő határok vagy más történelmi okok miatt kerültek kisebbségi élethelyzetbe. Elvileg ezen közösségek tagjai is jogosultak önazonosságuk, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésére, az önigazgatásra, a velük szembeni beolvasztási kísérletek a nemzetközi joggal ellentétesek. Megilleti őket is az önrendelkezési jog. 

Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke

Sok esetben folyamatos konfliktusban voltak a többségi nemzetállammal, és ez nem egyszer véres összecsapásokba torkollott. Ez történt többek között a katalán, a baszk, a dél-tiroli, a skót és az észak-ír katolikus közösséggel. Ahol kemény volt az ellenállás vagy védhatalomként fellépett az adott közösség anyaországa, ott sikerült az önrendelkezés és autonómia különböző szintjeit elérni. Kisebbségbe kényszerített, őshonos nemzeti közösségek egyéni és közösségi jogai érdekében lényegében semmilyen hatékony és kikényszeríthető jogi eszköz nem létezik az EU-ban annak ellenére, hogy ilyen sorshelyzetben él az EU tagállami népességének tíz százaléka, több mint 50 millió európai polgár. 

A mai szélsőliberális EU-vezetés megfeledkezik az őshonos nemzeti közösségek jogairól, illetve nem fajsúlyos kérdésként kezeli azokat. Ma sokkal fontosabbak számukra akár a szexuális deviánsok vagy a migránsok jogai, illetve a bűnözők fogva tartásának a körülményei. Emellett szó nélkül eltűrik és elfogadják, hogy a székelyeket üldözzék saját jelképeik, zászlójuk használata miatt, és megtagadják tőlük a területi autonómiát. 

A Felvidéken még mind a mai napig érvényben vannak a magyarság kollektív bűnösségét hirdető Beneš-dekrétumok, illetve tucatjával fosztják meg szlovák állampolgárságuktól azokat, akik nyilvánosan és hivatalosan is felvállalják magyarságukat. Az EU mai vezetése az uniós társult taggá tett Ukrajnának azt is eltűri, hogy a kárpátaljai magyarságot lényegében már létében fenyegessék, a nyelvhasználathoz, oktatáshoz, kultúrájához való jogát is lábbal tiporja a jelenlegi bábkormány, illetve ágyútölteléknek vigye a magyar fiatalokat a keletMagyar nemzeti közösségek Európában Napjainkban A kezdetek 22 ukrajnai háborúba.

 A szintén az EU-ba tartó Szerbia pedig zöld utat kaphat a politikailag elfogult és szabadelvű EU-vezetéstől anélkül, hogy a délvidéki magyarság számára biztosítaná a széles körű területi autonómiát. A Mi Hazánk semmilyen módon nem támogatja azon EU-ba tartó országok csatlakozását, amelyek nem biztosítják az ott élő magyarság számára az egyéni és közösségi jogok, az önrendelkezés érvényesülését. Románia és Szlovákia esetében pedig hasonlóképpen küzdünk azokért a jogokért, melyeket az erdélyi és partiumi, illetve a felvidéki régió magyarsága szeretne elérni, de csakis érdekükben, velük együtt. 

Nem szeretnénk olyan helyzetet teremteni, mint annak idején a balliberális kormány és a Fidesz: a román EU-csatlakozást 2005-ben feltétel nélkül megszavazták (Orbán Viktor egy évvel korábbi, vétóra vonatkozó ígéretével szemben), így a magyarság egyéni és közösségi jogai teljes körű biztosításának kikényszerítésére még kevesebb eszköz maradt. Mindez nem fordulhat elő Szerbia és Ukrajna kapcsán, ezért a Mi Hazánk támogatja ezen országok belépésének megvétózását mindaddig, amíg a kárpátaljai és délvidéki magyarság helyzetét nem sikerült megnyugtatóan, kellő garanciákkal rendezni. Ez a lépés nem is lenne példátlan: az 1990-es években Olaszország akadályoztatta Szlovénia csatlakozását, majd egy határvita kapcsán éppen Szlovénia hátráltatta Horvátország belépését.

 Az elcsatolt sorban élő magyar nemzeti közösségek önrendelkezésének elérését az EU regionalizációs elvei is alátámasztják. Az őshonos nemzeti közösségeket védő EU-normák érdekében indult EU-s szintű európai polgári kezdeményezést (Minority SafePack) a Mi Hazánk is támogatja. A nemzetállamok szuverenitásának védelme az európai értékek helyes értelmezésében semmiképpen sem jelentheti más, őshonos nemzeti közösség elnyomásának legalizálását. 

Az önazonosságukat védő egyes nemzetek saját értékeik védelmén túl nyitottságot kell mutassanak az államterületükön, de egyúttal saját szállásterületein élő, különböző történelmi okok miatt saját nemzeti államától elszakított, vagy önálló állammal nem, de sajátos nemzeti identitással rendelkező hagyományos európai nemzeti közösségek tagjait (például a trianoni békediktátummal 1920-ban elcsatolt területeken több milliós számban élő magyar nemzetiségű emberek nemzeti közösségeit) megillető egyéni és közösségi jogok, az önrendelkezés biztosítása iránt.

Forrás: Mi Hazánk Mozgalom EP választási programja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here