Székely Leszek 2021 Mozgalom: Kik is vagyunk valójában? - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2019. január 5., szombat

Székely Leszek 2021 Mozgalom: Kik is vagyunk valójában?


Sok kérdést kapunk, hogy kik is vagyunk valójában. Ha a Székelyek Jogi Genocídiuma írásunkat elolvassák, akkor megértik, kik vagyunk és mi a célunk. Nincsenek a hátterünkben Sorosok, Simicskák, Habonyok vagy egyéb más pártok és szervezetek. Mi civil emberként dolgozunk a székelység önrendelkezési törekvésein, mindezt tesszük úgy, hogy semmiféle anyagi támogatást ezért senkitől ne kapunk, tehát minden önkéntes alapon történik.  A Székely Leszek 2021 Mozgalom a jövőben sem lesz megvehető, félrevezethető sem az anyagi javak sem a fenyegetések nem tudtak eddig sem minket térdre kényszeríteni.Az alapítóink alapelvei ugyanazok maradtak, mint a Székelyek Világszövetségében való tagságunk után és ezeket az alapelveket többnyire a most már hozzánk tartozó tagok fogalmazták meg, akik az SZVSZ egyhelyben topogását látva úgy döntöttek otthagyják az SZVSZ-t és folytatjuk, amit elkezdtünk külön úton, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk nem az a célunk, hogy magyarországi politikai szereplőket vagy a Magyar Kormány támadjuk, még akkor sem ha ezt ,,elszámoltatás,, jelszó alá teszik.

Elsősorban a sajátjainkat kell elszámoltassuk, azokat akik 30 év ,,demokráciában,, való politizálás után is Szomáliához hasonló szegénységben tartanák a Székelyföldön élő embereket akik nem 8 órákat dolgoznak hanem sok esetben 10-12-órákat is, hogy valahogy megéljenek. A politikai vezetőink pedig dúskálnak az euró milliókban évente, amit a Román Állam ad, hogy javítsanak az életünkön, de azok soha nem a civil emberekhez kerülnek, hanem pártokhoz vagy pártokhoz szorosan kötődő egyesületekhez. Felépítenek egy pár templomot és sportlétesítményeket, de ettől még az erdélyi magyar és székely ember 200 euró alatti fizetésekből éljen meg.

A Székely Leszek 2021 Mozgalom célja az, hogy ezek a pénzek, amit a Román Kormány hű szolgája az RMDSZ-nek küldenek, hogy ők osszák szét ezeket az összegeket az egyszerű dolgozó székely és erdélyi magyar emberekhez kerüljenek. Van már elég templomunk elég iskolánk és elég sportlétesítményünk, de gazdasági fejlődésünk az semmi! Hogyan maradjanak így itthon a székelyföldi fiatalok, ha a gazdaságunk nem fejlődik? Vállaljanak felelőtlenül a szegénységbe gyereket a székelyföldi fiatal párok, hogy nőjön tovább az etnikai arányunk?

Lehet azt mondani régen nagyobb szegénység volt és akkor is volt olyan, hogy 5-8 gyerek is született egy családban. Ez valóban igaz is részben viszont nem az a politikai rendszer volt és nem volt szabad munkaáramlás sem. A mostani szabad munkaerőáramlást nem tartjuk rossznak, sőt arra jó, hogy a saját kizsákmányolóinknak egy óriási pofont adjon majd akkor, amikor 200 euróért nem fognak találni szakembereket, hogy rabszolgamunkát végezzenek nekik. Így vagy emelnek, vagy lehúzhatják a redőnyöket a vállalkozásuk ablakán és ők is mehetnek rabszolgának. Kell ez a pof. Na de még milyen előny van a szabad munkaáramlásból? Az, hogy a fejlettebb nyugati technológiát az ott dolgozó székelyek megtanulhatják és majd itthon is használhatják. A helyi vállalkozóknak azt kell megtanítani nem kis fizetésekért kell rabszolgamunkát biztosítani, hanem a lehető legnagyobb fizetést adni a dolgozóknak ez által elégedettebbé tenni a dolgozókat így hatékonyabb munkát és nagyobb nyereséget is termelhetnek. Ez egy lépcsőző folyamat, de el kell kezdeni.

Ezek a rabszolgatartó vállalkozások egytől egyig az erdélyi magyar pártok leghűségesebb támogatóinak a kezében vannak, tehát szorosan együttműködnek. Ajánljuk mindenkinek, hogy nézzék meg az RMDSZ berkein belül például hány vállalkozó van  és mekkorák, ezek a vállalatok és persze mekkorák a fizetések is. Vegyünk egy példát egy Székelyudvarhely környéki asztalos, faragász mester fizetése csak 10 óra munkával haladja meg az 1600 lejt, ami nem több mint 350 euró/hó és nem 8 óra munkával, hanem 10 órával. Bukarestben ez az összeg 2700 lej felett van és nem 10 órára hanem 8 órával tehát ez euróban 580 eurónak felel meg. 

Az RMDSZ évente 5,4 millió eurót vasal be a román állami támogatásból, ami lejben 25 175 385.23 lej és ennek is csak nagyon kevés részét teszik fejlesztésekre. Mennyi fizetés kiegészítés lehetne ebből, ha a pénz nem az ő kezükben van? Rengeteg! Persze nem az a fontos nekik ugye hanem az, hogy  a gazdasági ellehetetlenítéssel kéz a kézben a román állami vezetőkkel megbontsák  Székelyföld etnikai összetételét.

Ezért a Székely Leszek 2021 Mozgalom úgy gondolja ezek az erdélyi magyar pártok is ugyanolyan károsak a székely és az erdélyi magyar társadalomra, mint a román nacionalista pártok túlkapásai.  Mozgalmunk egyik célja az, hogy ezeket a pártokat gyökerestől megváltoztassuk és a nép valódi szolgálójává tegyük, ha meg a pénzuralmi befolyásuk miatt nem képesek közképviseletként viselkedni, akkor megszüntessük őket és végleg ellehetetlenítsük őket, hogy újra hatalomra kerüljenek.

Az 1505 ben összehívott Udvarhelyi Székely Nemzetgyűlés megalkotta a Székelyek Alkotmányát, amely már akkor a korrupció ellen tett szót.

1505. nov. 23: a székelyek alkotmánya. – II. (Jagelló) Ulászló kir. (ur. 1490–1516) idejében Bögözi János főkapitány elnökletével Udvarhelyt tartott 2. nemz-i gyűlésen, összeállított/elfogadott törvénygyűjtemény, mely összefoglalta a székely nemz. hagyományos törv-eit, meghatározta perrendtartását. A bíróság 17 választott (4 primor, 13 lófő) bíróból álló, Udvarhelyt székelő másod folyamodású törvszék látta el az egész →Székelyföld pereit; kimondta a törv-ek szentségét (azon bíró, ki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, számüzessék, minden ingóságai fölprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, s Székelyföldön soha ne lakhassék. Ekként bűnhődjön még az is, ki maradásában vagy visszajövetelében fáradozna, stb.) Székelyföldön a testi büntetést eltörölte, helyette pénzbírságot szabott ki (ilyen a 19. sz. végén sok eu-i orsz-ban nem létezett). – A ~ kimondta a szabad kereskedés elvét, a személy sérthetetlenségét, mely szerint a székelyt bírói ítélet előtt elfogni nem szabad. A birtok és tulajdon védelmében a 3 ft értékű pert is fölebbezhetővé tette a kir-ig. Az erdélyi vajdák hatalmaskodásának megelőzésére kimondta, hogy a Székelyföldre zsoldos sereget vinni sohase szabadjon. – Szabályozta az örökösödés rendjét is, a fekvő jószág, mint katona-népnél a fiakra szállt, a leányok csak kiházasitást kaptak. – 1555. IV. 28: Udvarhelyt a 3. székely nemzeti gyűlés, ősi törvényeiket 88 cikkelybe egybegyűjtve, azt I: (Habsburg) Ferdinánd (ur. 1526-64) teljhatalmú vajdái, Dobó István és Kendi Ferenc megerősítették. A nemz-i jogok és kiváltságok, az emberi és polg-i szabadság és méltóság törvényesítéséve évszázadokkal megelőzte Ny-Eu. orsz-ait.     
          
Hol vagyunk ma? Sokkal butábbak lettünk, mint elődeink 1505-ben? Visszafelé fejlődünk nem előre és ennek csak mi vagyunk az okai, tehát ha ezt a folyamatot meg akarjuk változtatni, akkor kezdjük a változást saját magunkkal és akkor együtt tudunk dolgozni. Senki ne várja el hogyha hátára teszi a kezét minden meg fog pozitív irányban változni.

Nem fog semmi megváltozni, ha mi nem akarjuk, ha mi nem vagyunk képesek egyénenként ki amivel tud hozzájárulni a változáshoz. A Székely Leszek 2021 Mozgalom ezért azon embereket várja maga mellé, akik készek ezért érdemen is tenni önként és tiszta szívvel a magyar nemzet és a székely és csángó nép továbbiakban a Székelyföldön élő nemzeti közösségek ügyeit szolgálni. Nincs más út csak civil emberként harcolhatunk már egymásért.

Kányádi Sándor költőnk mondta 

,,Első a nemzet, a második a család és csak harmadsorban nézd a saját magad javát!,,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here