Kik is valójában a székelyek a XXI.században? - Székely Szó - A Székely Nemzeti Blog

Friss

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

2019. december 28., szombat

Kik is valójában a székelyek a XXI.században?

A székely népet sajnos még a mai napig sem ismerik rendesen sokan és egy kis semmi kisebbségnek tekintik, de sokan a székelyek sem ismerik magukat, hogy valójában ők nép, nemzet, nemzetiség, kisebbség vagy minek kellene vallják magukat? Számos támadás éri a székelységet mint a román, mint pedig a magyar részről, hogy a székely az egy elmagyarosított román kisebbség vagy a 12.században Székelyföldre áttelepített magyar kisebbség. Természetesen egyik sem igaz.


A székelység a 19. századig magát önálló magyar anyanyelvű nemzetnek tekintette, míg az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésen már saját maguktól megfosztották a nemzeti státuszukat és néppé minősítették magukat. Ez is csak pár évtizedig ment aztán már a palócokhoz vagy jászokhoz hasonló nemzetiségként kezelték őket akkor már megfosztva őket a saját népi önállóságuktól, mindazok mellett, hogy a székely nép a saját székely nemzeti önazonosságában benne van és benne volt a magyar nemzeti önazonosság is.
A székelység katona nemzet volt, de nem is akármilyen, ugyanis hűen védte a magyar nemzetet még akkor is amikor a magyar nemzeti önazonosságot használták fel a székely önazonosság ellen, vagy akkor amikor a magyar országgyűlésben lévő székely képviselőktől megvonták a mandátumukat.

A kommunizmus következtében Trianon után már román kézre került a székelység, és az azóta is tartó politikai háborúk miatt legtöbbet szenvedett alanyai lettek még a mai napig is. 100 év nem tudta legyűrni a területükön ma is nem hivatalosan többéget alkotó székely népet. Bár a székely nemzeti önazonosság óriásit sérült, és mai napig is próbálják a történelem során mindig is önálló székely népet eltüntetni, mint magyar mint pedig román részről is.

A népszámlálások következtében a székelységet arra biztatták, hogy tagadják meg a székely nemzeti identitásukat, ne vallják magukat székelynek, elvégre ők is magyar anyanyelvű nép és nem néz ki jól az ha van még egy olyan magyar anyanyelvű nép amelyet nem sikerült asszimilálni sem erőszakos sem más módon sem a magyar sem a román népbe.
A nemzetközi és a helyi törvények szerint a népszámlálás mutatja meg azt, hogy mennyi a népesség aránya az adott országban. A 2011-es népszámlálások szerint romániában a székelység száma 1665-fő, tehát ennyien vallották magukat székelynek az emberek. Sikerült az erdélyi magyar pártok és az akkori Székely Nemzeti Tanács félretájékoztató kampánya, hogy nem szabad székelynek valljuk magunkat mert kevesebb magyar lesz Erdélyben.
Ez az orbitális hazugság már 2011-ben kiderült, ugyanis nyílvánosságra kerültek a 2011-es népszámlálás adatai, ahol egyértelműen látszik, hogy a székelyeket az 1100-as kóddal ellátott magyar nemzeten belül mutatták ki. Tehát ha valaki magát székelynek vallotta az automatikusan magyarnak is, de ha csak magyarnak akkor nem írták be azt, hogy székely lenne.

Ezt az egyébként székelyellenes kampányt mindössze 1665 ember fedezte fel és ebből az 1665-ből 300 ember Gyergyócsomafalván. Ez a község lett a legszékelyebb település, ugyanis még az olyan városokban is sokkal kevesebben vallották székelynek magukat, mint Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy.

A legnagyobb kérdés az, hogyha létezik Székelyföld, akkor hol vannak róla a székely emberek? Székelyek nélkül létezhet Székelyföld és székelyek nélkül szükség van a székely zászlókra is? A székely népviseletet és az ősi székely szokásokat, jelképeinket, mindent felejtsünk el, mert a székelyből márcsak magyar lett? Asszimilálódjunk, hogy esélyünk se legyen az önrendelkezésünkre? Milyen jogon hivatkozunk székely autonómiára ha nincs székely?

Ezeket a kérdéseket fel kell tegyük magunknak, és ki kell jelentenünk, hogy mi akik székelynek valljuk magunkat a népszámláláson is, magunkat önálló népnek tekintjük de a magyar nemzet részeként. Mint önálló nép, székelyként akarunk élni a népek önrendelkezési jogával és aki elvitatja tőlünk ezt a jogot, ha magyar anyanyelvű ha román ettől elhatárolódunk, ugyanis minden népnek joga van az önrendelkezésre, minden nép szabadon megválaszthatja a státuszát, tekintheti magát népnek, nemzetnek, kisebbségnek bárminek, de az önrendelkezési jog nem kisebbségeknek, nem nemzetiségeknek de nem is nemzeteknek hanem népeknek jár.Azt tudni kell, hogy 2021-ben népszámlálások lesznek és akik Székelyföld területén élnek mindenképpen SZÉKELYNEK ajánlott vallják magukat, ugyanis csak ezzel lehet elérni azt, hogy székely önrendelkezésről beszélhesssünk, ezzel lehet elérni azt, hogy ne kisebbségi nesze semmi fogd meg jól törvényekre kelljen hivatkozzunk, amit a románság komolytalanul vesz, hanem nemzetközi törvényekre és nemzetközi nyomást tudjunk a fogvatartókra rányomni és beszélhessünk már a következő évtizedben a székely szabadságról. Jelenleg nincs olyan hogy székely szabadság!

Benke Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here